ΠΡΕΣΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σώμα: μαυρισμένο
Εφαρμογή: ακροδέκτες δικτύου χωρίς μόνωση
Δυνατότητες πρεσαρίσματος: 6-οδών 9.65mm και 8-οδών 11.68mm
Αριθμός θηκών: 2
Μήκος: 180mm

Share