Σιλικόνη αντιμουχλική διάφανη Kleber

Μόνιμα ελαστικό σφραγιστικό
οξικής βάσης με εξαιρετική
πρόσφυση. Μετά τη σκλήρυνση
παρουσιάζει εξαιρετικές μηχανικές
ιδιότητες. Είναι ανθεκτικό σε ένα
ευρύ φάσμα χημικών ουσιών και σε
κάθετους αρμούς. Δεν γλιστράει,
είναι ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές
συνθήκες, στην υπεριώδη ακτινοβολία
και στην γήρανση, έχει μακρά διάρκεια
ζωής και αποτρέπει το σχηματισμό
μούχλας.

Share

Περιγραφή

EN469,EN166,EN374,EN14387,EN136,EN140
R14 Reacts violently with water.
R20 Harmful by inhalation.
R22 Harmful if swallowed.
R34 Causesburns.
R38 Irritating to skin.
R41 Risk of serious damage to eyes.
R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R52/53 Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.
R65 Harmful: may cause lung damage if swallowed.
H302 Harmful if swallowed.
H304 May be fatal if swallowed and enters airways. H314 Causes severe skin burns and eye damage. H315 Causes skin irritation.
H318 Causes serious eye damage.
H332 Harmful if inhaled. H411Toxictoaquaticlifewithlonglastingeffects. H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018