Ακρυλικός στόκος λευκός Kleber

Πλαστικό-ελαστικό σφραγιστικό
ακρυλικής βάσης. Εύκολα μπορεί να
ξαναβαφτεί. Δε γλιστράει σε κάθετους
αρμούς. Μπορεί να εφαρμόζεται
ακόμα και σε υγρές επιφάνειες. Είναι
ανθεκτικό σε όλες τις καιρικές
συνθήκες, σε υπεριώδη ακτινοβολία
και γήρανση. Δεν περιέχει διαλύτες
και είναι άοσμο ενώ αντέχει στις
διαστολές.

Share