ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ

300 ml
Χρόνος Επιδερμίδας:15 min
Σκληρότητα:22 3(ISO868)
Θερμ.Αντοχής:-20 C εώς +75 C

Share

Περιγραφή

Το Tekadom Acryl είναι ένα ακρυλικό στεγανωτικό , που χρησιμοποιείται για τη σφράγιση πορωδών υλικών.
Ακολουθεί διαστολές μέχρι 10%.
Είναι κατάλληλο για σφράγιση μεταξύ ξύλινων κουφωμάτων και τοίχων, καθώς και για την επισκευή μικρότερων ρωγμών σε λείους τοίχους, για αρμούς μεταξύ κουφωμάτων, θυρών, πλακιδίων και στοιχείων σκυροδέματος.