ΡΟΛΛΟ ΒΑΦΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

σφουγγάρια: πολυεστέρας
λαβή: πλαστικό

Share