ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ

Share

Περιγραφή

Αμπεροτσιμπίδα ψηφιακή που προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα μετρητικών λειτουργιών για σύγχρονα βιομηχανικά περιβάλλοντα.
Μεγάλη φωτιζόμενη LCD οθόνη, λειτουργία Duty Cycle και αυτόματη απενεργοποίηση οθόνης.
Μέτρηση χωρητικότητας, έλεγχος διόδων και συνέχειας με ηχητική ειδοποίηση.
Μέτρηση ρεύματος AC/DC μέχρι 1000Α και AC/DC τάσης μέχρι 1000 V.
Μεγάλη τσιμπίδα για μετρήσεις υψηλών ρευμάτων.