ΣΕΤ 2 ΤΜΧ ΠΟΛΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ

Θετικός ακροδέκτης: Διάμετρος 17,5 mm
Αρνητικός ακροδέκτης: Διάμετρος 16,2 mm

Share