ΣΕΤ 2 ΤΜΧ ΠΟΛΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ >90°C

Θετικός ακροδέκτης: Διάμετρος 17,5 mm
Αρνητικός ακροδέκτης: Διάμετρος 16,2 mm

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email