ΓΡΥΛΟΣ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Διαθέσιμοι κωδικοί/ Ελάχιστο ύψος/ Μέγιστο ύψος/ Αντοχή
GAB202/ 181mm/ 345mm/ 2 τόνοι
GAB204/ 195mm/ 380mm/ 4 τόνοι
GAB206/ 216mm/ 382mm/ 6 τόνοι
GAB208/ 230mm/ 457mm/ 8 τόνοι
GAB210/ 230mm/ 460mm/ 10 τόνοι
GAB212/ 230mm/ 465mm/ 12 τόνοι
GAB216/ 230mm/ 460mm/ 16 τόνοι
GAB220/ 244mm/ 449mm/ 20 τόνοι

Κωδικός GAB202-GAB204-GAB206-GAB208-GAB210-GAB212-GAB216-GAB220 Κατηγορίες ,

Share