ΓΩΝΙΑ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΩΝ

Κωδικός ECN208-ECN210-ECN212 Κατηγορίες ,

Share

Περιγραφή

Δυνατότητα κλειδώματος της λάμας στο επιθυμητό μήκος για λειτουργία γωνιάσματος ή απελευθέρωσής της για λειτουργία μέτρησης βάθους.
Λάμα γωνίας ενισχυμένη πάχους 2 χιλιοστών μήκους 300mm με διαβάθμιση ανά 1mm και χαραγμένους αριθμούς για καλύτερη ανάγνωση.
Δυνατότητα γωνιάσματος στις 90° και στις 45°.