ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΕΚΤΟΝΩΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

Σώμα: ειδικός χάλυβας
Εκτόνωση: κωνική 45°

Share