ΡΟΛΛΟ ΒΑΦΗΣ ΜΕ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

σφουγγάρια: πολυεστέρας
λαβή: πλαστικό

Share

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email