Προγραμματιστής ποτίσματος

Share

Περιγραφή

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των εργασιών των ψεκαστήρων. Όλα τα ηλεκτρονικά στοιχεία είναι σφραγισμένα. Διαθέτει αυτόματη η χειροκίνητη λειτουργία με 12 διαφορετικά προγράμματα και φωτιζόμενη LED ένδειξη. Παρέχει την δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης και προειδοποιητική ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.