ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΩΝ STANDARD

Σώμα: ειδικός χάλυβας
Διαστάσεις ποτηροτρύπανων: 14-30 mm
Σπείρωμα: HEX shank 3/8″

Share